Quy luật hình thành câu trong tiếng Anh

Cập nhật: 29/03/2019

Ngôn ngữ nói ra đời trước ngôn ngữ viết. Từ xa xưa con người chưa có chữ viết, và thế hệ này truyền ngôn ngữ cho thế hệ khác bằng nghe và nói. Tiếng Anh cũng vậy: ông bà dạy cho cha mẹ, cha mẹ dạy cho con cái, con cái dạy cho cháu… tất cả đều bằng nghe và nói. Sau đó mới có chữ viết ra đời, và các nhà nghiên cứu ngôn ngữ một thời gian dài sau đó nữa cũng ra đời.

Các nhà ngôn ngữ đó nghiên cứu các quy luật của các câu trong ngôn ngữ, và với tiếng Anh thì là quy luật hình thành câu trong tiếng Anh. Rồi từ đó, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ tổng hợp thành các quy tắc hình thành câu đã có trong ngôn ngữ nói, và trình bày lại trong các tài liệu, sách vở của mình, hình thành nên các vấn đề lý thuyết về ngữ pháp của một ngôn ngữ. Khi nhìn nhận dưới góc độ ngữ pháp ra đời sau và luôn tồn tại trong chuỗi lời nói, thì rõ ràng việc học ngữ pháp bằng cách đọc sách và làm các bài tập ngữ pháp là một sai lầm lớn, vì nó đi ngược lại quy luật học tập và truyền dạy ngôn ngữ khi bản chất của nó luôn là từ nghe và nói trước. Người học tiếng Anh bằng việc học ngữ pháp nhiều không giao tiếp được là hiện tượng phổ biến. Mà đây chính là nguyên nhân của nó.

Rõ ràng việc học ngược này gây ra một kết quả tiêu cực đối với người học khi họ không thể nào nhớ nổi các động từ hoặc danh từ kết thúc bằng các chữ CH, SH, X, S… thì phải thêm đuôi ES khi chia cho ngôi thứ 3 số ít (với động từ) hoặc thêm số nhiều (với danh từ đếm được). Việc nhớ mặt chữ để điền thêm đuôi này quả là không tưởng trong giao tiếp, vì chẳng ai thực sự nhớ được, và cũng chẳng có ai đang nói mà kịp “phanh” mồm mình lại để xem phải thêm chữ S hay ES vào sau các từ đó. Nhưng sự thật thú vị đó là tất cả các chữ CH, SH, X, S… vừa nêu đều có phát âm là âm gió, và chữ S thêm vào sau các từ đó cũng là một âm gió, và chúng ta không thể nào phát âm 2 âm gió liền cạnh nhau được. Chính vì thế mà chữ E được đệm vào giữa để tách 2 âm gió ra, và phát âm thành /IZ/. Ví dụ: Glasses, watches, washes, boxes, relaxes…