Học ngữ pháp bằng nói như thế nào cho hiệu quả?

Cập nhật: 29/03/2019

Suy cho cùng mọi vấn đề ngữ pháp chỉ là thói quen của âm thanh. Ta nghe thế nào thì sẽ nói lại thế ấy. Đứa trẻ sinh ra và học ngôn ngữ cũng chỉ là việc nghe nhiều thành quen, rồi nhắc lại những gì nó nghe đã quá lâu và thấm vào tiềm thức của nó. Khi nói, nó chỉ đơn giản diễn đạt lại chuỗi âm thanh đã thấm vào nó từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác mà thôi.

Vậy học ngữ pháp bằng nói như thế nào cho hiệu quả? Với nhiều năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh của mình, tôi nhận thấy người học chỉ cần nắm vững 5 cụm từ tiếng Anh gồm cụm danh từ (tạo dựng chủ ngữ và tân ngữ), cụm động từ (tạo dựng động từ), cụm tính từ (tạo ra bổ ngữ), cụm trạng từ (tạo ra trạng ngữ), cụm giới từ (tạo ra trạng ngữ) là đủ để tư duy diễn đạt các ý rời rạc gồm: ai, cái gì, ở đâu, làm gì, vào lúc nào, vì sao, bằng cách nào… và từ đó người ta có đủ nền tảng tối thiểu để xây dựng được các câu đơn với mô hình câu: S-V-O-C-Adverbials.

Còn để diễn đạt các ý tưởng phong phú hơn bằng các câu phức tạp hơn thì người học cần học khoảng 80 mẫu câu điển hình của tiếng Anh. Như vậy là hoàn toàn đủ vốn ngữ pháp để diễn đạt bất cứ ý tưởng nào người nói muốn nói sang tiếng Anh rồi. Và dĩ nhiên các mẫu câu điển hình cũng cần được dạy và học theo cách nghe thật thấm âm thanh rồi nói lại, sau đó mới là đọc và viết mẫu câu đó. Để thực hiện được quy trình: nghe thấm âm thanh – nói – đọc – viết thì các cách dạy truyền thống tỏ ra khó thực hiện, nhưng e-learning thì dễ dàng làm việc này với việc số hóa các mẫu câu kèm theo âm thanh và việc ghi âm người học, rồi sau đó là các bài tập để đọc và viết chúng. Tại Smartcom, khóa học Speaking Grammar được tổ chức một cách rất tỉ mỉ và khoa học để thực hiện mục tiêu giúp người học có thể nắm vững ngữ pháp và giao tiếp được tiếng Anh cơ bản từ con số 0 chỉ sau 10 tuần là dựa trên nền tảng tư duy này, cùng với hệ thống công nghệ e-learning mạnh của Smartcom.