Băn khoăn về học ngữ pháp hay học nói tiếng Anh trước?

Cập nhật: 29/03/2019

Băn khoăn về học ngữ pháp hay học nói tiếng Anh trước?

Chúng ta nên học nói và ngữ pháp đồng thời khi học tiếng Anh. Tại sao ư?
Câu trả lời rất đơn giản: vì ngữ pháp tồn tại trong chuỗi lời nói, nói tức là vận dụng ngữ pháp, và ngữ pháp nếu không có hoạt động giao tiếp thì cũng không tồn tại. Chính vì thế, người học tiếng Anh hiệu quả cần phải học song song cả ngữ pháp và nói tiếng Anh, trong đó học nói là tiền đề để ngữ pháp có môi trường để sống và hoàn thiện. Để hiểu sâu hơn lý do tại sao nên học ngữ pháp kèm trong việc học nói tiếng Anh, chúng ta cùng xem các phân tích nhỏ dưới đây:

Lý do thứ nhất:
Trẻ con thành thạo ngôn ngữ không nhờ việc học ngữ pháp, mà do học nói, và kết quả là khi nói được, chúng nói không sai ngữ pháp, hoặc sai không đáng kể. Khi cùng suy ngẫm về việc trẻ con học nói tiếng mẹ đẻ ta nhận thấy một sự thật rất thú vị đó là đứa trẻ không nói sai ngữ pháp dù nó không được học bất cứ dòng ngữ pháp nào cả, thậm chí chúng chẳng cần biết chữ. Những đứa trẻ bình thường đều nói được tiếng mẹ đẻ từ năm 3 tuổi, và tới 5 tuổi thì chúng hiểu hầu hết những gì người lớn nói và nói lại được hầu hết những gì mà chúng cần diễn đạt một cách rất chính xác. Dĩ nhiên cho tới khi chúng nói thành thạo tiếng mẹ đẻ, tức là 5 tuổi, không đứa trẻ nào phải học một dòng ngữ pháp của tiếng mẹ đẻ của chúng, thậm chí là nhiều đứa trẻ còn chưa đọc được chữ viết.

Nhìn dưới góc độ một đứa trẻ học tiếng mẹ đẻ (trẻ con ở Anh thì học tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của chúng) chúng ta thấy rõ ràng là việc học nói đi trước, và ngữ pháp đã tồn tại sẵn trong những câu nói mà chúng đã học được và giao tiếp với người khác.